Dobročinné účely

Sponzorství a dobročinné účely

Vítejte v části našeho systému nazvaném Sponzorství – dobročinné účely.

Tato součást našeho obchodního systému GoodTimeShop je pro nás jedna z nejdůležitějších a chceme v ní poukázat, jakým způsobem lze řešit problém, aby si každý, kdo přispěje nákupem v našem systému byl jist, kam sponzorské prostředky putovaly a zda tam skutečně skončily.

Jak jsme již výše uvedli, sponzorem a dárcem se stane každý uživatel, který prostřednictvím systému GoodTimeShop zakoupí alespoň jeden podíl, kteréhokoli nabízeného produktu. Část uhrazené ceny produktu ve výši 10% z celkové ceny bude poukázána systémem do sponzorských prostředků. Ve chvíli kdy dosáhnou nashromážděné prostředky určené výše např. 50 tisíc korun, budou automaticky vygenerovány systémem  kódy, které byly přiděleny subjektům co se ucházeli o sponzorský dar.

Stejný princip se bude opakovat i v dalších případech vždy než bude dosaženo požadované částky.

Náš systém GoodTimeShop se zavazuje všem uživatelům, že vždy použije celou sponzorskou částku na dané účely a v každém kole sponzorských darů budou uspokojeni minimálně dva subjekty, tak aby nevznikly nějaké spory o tom, že bylo někomu více či méně nadržováno.

V této souvislosti jsme se také přiklonili k systému automatického přidělení kódu u každého žadatele o sponzorství, protože takovým způsobem dosáhneme odtajnění žadatele až po automatickém výběru kódu samotným  programem.

Každý uživatel si dle data a svého přiděleného kódu může kdykoli ověřit ,kde a u koho skončila částka z jeho sponzorského daru. Navíc budou v sekci Sponzorství ohlasy,fotogalerie a komentáře od obdarovaných.

O sponzorství v našem systému můžou požádat nejen organizace, spolky, postižené osoby, ale i například mladí nadějní sportovci, sportovní oddíly atd.

Podmínkou, pro získání sponzorského daru v našem systému GoodTimeShop, je nákup alespoň jednoho produktu nebo podílu.

Žádost podléhá schvalovacímu procesu, kdy nám žadatel musí předložit veškeré požadované dokumenty a podklady, tak aby splňoval kritéria  žádosti o sponzorství.

Doufáme, že náš systém GoodTimeShop pomůže mnoha lidem ke splnění jejich  snů, přání anebo alespoň zmírní těžký boj s osudem. A to je to hlavní v co věříme a budeme o to s Vaší pomocí usilovat!

Váš tým GoodTimeShop